آموزش نماز به کودک

نماز یکی از ارکان اسلام است و بر آن بسیار تأکید شده است،  تا جایی که ستون دین اسلام به شماره آمده است. به همین سبب، در سیره معصومان (علیهم السلام) به آموزش نماز آن اهتمام زیادی شده اس...

وضوی جبيره ای

در ادامه مبحث وضو ، به بررسی وضوی جبیره می پردازیم . با مداد آنلاین همراه باشید .

شرایط وضو

در ادامه مبحث وضو به شرایط وضو می پردازیم . با مداد آنلاین همراه باشید .

وضو

پس از فراگیری اولین مقدمه ی نماز، یعنی پاک کردن بدن و لباس از آلودگی ها به بیان دومین مقدمه که «وضو» است می پردازیم .