معرفی وب سایت تبیان

سایتی که میخواهیم امروز به معرفی آن بپردازیم ، سایتی است که در ایران رتبه 12 و در جهان رتبه 1038 را دارد. بله در مورد سایت تبیان حرف میزنیم. سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان.

موسَسه فرهنگی و اطّلاع رسانی تبیان به صورت موسَسه ای با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی تشکیل  و اساسنامه آن در تاریخ  80/9/19  به تصویب رسیده است . هدف از تأسیس این موسَسه ، ترویج و تبیین فرهنگ و معارف اصیل اسلامی و پرورش مذهبی ، اجتماعی و علمی نسل جوان با استفاده از ابزارو فناوری های نوین اطلاعات بوده و در راستای تحقَق هدف مزبور برنامه های