کلید واژه مدارس

بررسی علل فرار نوجوانان از خانه

 فرار از خانه و اقدام به دوری و برنگشتن به منزل و ترک اعضای خانواده، بدون اجازه والدین یا سرپرست قانونی خود، در واقع نوعی واکنش نسبت به شرایطی است که از نظر فرد نامساعد، غیر قابل تحمل...

ورزش صبحگاهی در مدرسه

فعالیت بدنی از مهترین گام ها به سوی سلامتی است ، و مدرسه یکی از مکانهایی است که می تواند به این امر کمک کند .