مداد آنلاین

روانشناسی روانشناسی - تحلیل رفتاری

والدین و تحول شخصیت فرزندان

اگر چه همه ی انسان ها خلق و خوی خاص خود را دارند و انگیزه ها و رفتارشان منحصر به فرد است و طول حیات هر کس تنها نمونه ی بروز این امور است ؛ اما برخی ویژگی های شخصیتی در سراسر زندگی افراد به...

ایدز و فرزندان ما

هر چند صحبت در مورد موضوع حساسی مانند ایدز، ممکن است بسیار گیج کننده بوده و موجب خستگی فرد شود اما در هر حال بسیار لازم و حیاتی است و نمی توان آن را نادیده گرفت . کسب آگاهی و اطلاعات ...

آشنایی با سوء مصرف مواد

معمولاً والدین تصور می کنند که مراقب فرزندانشان هستند و اعتیاد، فرزندانشان را تهدید نمی کند و فقط برای دیگران پیش می آید، در صورتی که اعتیاد یک معضل اجتماعی است و والدین باید به محیط دوستا...

بررسی علل فرار نوجوانان از خانه

 فرار از خانه و اقدام به دوری و برنگشتن به منزل و ترک اعضای خانواده، بدون اجازه والدین یا سرپرست قانونی خود، در واقع نوعی واکنش نسبت به شرایطی است که از نظر فرد نامساعد، غیر قابل تحمل...

بزهکاری

نوجوان بزهکار کسی است که به ارتکاب رفتار ضد اجتماعی یا قانون شکنی متهم است؛ ولی به علت اینکه به سن قانونی ( معمولا 18 سالگی ) نرسیده ، مانند یک مجرم بزرگسال ، مجازات نمی شود .

فرهنگ و امنیت (2)

امروز به نفوذ اینترنت و شبکه های اجتماعی در درون لایه های اجتماعی و خانواده ، نقش آموزش پرورش ، نهاد های فرهنگی و خانواده در درجه اول بیش از پیش سنگین تر است.

فرهنگ و امنیت (1)

امروز به نفوذ اینترنت و شبکه های اجتماعی در درون لایه های اجتماعی و خانواده ، نقش آموزش پرورش ، نهاد های فرهنگی و خانواده در درجه اول بیش از پیش سنگین تر...

لزوم تربیت معنوی و دینی

تربیت ، امری است همه جانبه و مستلزم یکپارچه نگری به انسان . از این رو در کنار تربیت جسمانی ، فکری ، آموزشی و ... تربیت معنوی هم جز مهم و انکار ناپذی...