با سلام به شما مداد آنلاینی های عزیز ؛
همانطور که میدونید پیشرفت و نفوذ اینترنت در کل کشور رو به گسترش است و امروزه تمام افراد جامعه ، بخصوص نوجوانان و حتی کودکان درگیر فضای مجازی شده اند. دغدغه ی اینترنتی پاک با محتوای فاخر و شایسته در بستر شبکه ملی اطلاعات ، ما رو بر آن داشت که فکری کنیم .
ما برای ساماندهی فضای مجازی و ایجاد بستری ایمن برای کودکان ، نوجوانان و بطور کل دانش آموزان میهن عزیزمان به فکر راه اندازی مداد آنلاین شدیم و تیم خودمون رو از افرادی خبره در زمینه های روانشناسی ، گرافیک ، کارشناس فناوری اطلاعات ، مشاور تغذیه ، کارشناس مذهبی و ... تشکیل دادیم .
مداد آنلاین حاصل کار گروهی بین جمعی از دوستان دهه های 50 ، 60 ، 70 و 80 می باشد . اولویت ما جمع آوری مطالبی ناب و دسته اول است و در نظر داریم ، مجله الکترونیکی نوجوان را محقق سازیم تا راهکاری جامع برای آینده سازان مملکتمان باشد و شعار اینترنت پاک – محتوای فاخر را محقق سازد.
امید است با حمایت های شما عزیزان روز به روز به اهدافمان نزدیکتر شویم .
مداد آنلاین دومین سرویس آنلاین شرکت دات نرم افزار می باشد.
خلوتی خواه، کاز اغیار تهی است
دولتی جوی، که بیچون و چراست
هر گلی، علت و عیبی دارد
گل بی علت و بی عیب، خداست
شهریور 1395