چه ساعتی مغز آقایان خیلی افت می‌کند؟

کارشناسان در یک تحقیق با بررسی اسکن مغزی داوطلبان مرد در ساعت های مختلف روز دریافتند فعالیت منطقه پوتامن مغزی که با بخش پاداش دهی در ارتباط است، در ساعات بعدازظهر افت عملکردی پیدا می کند.<...

نظریه‌ی یادگیری در آموزش

تفکر، نتیجه ی رشد شناختی است. ذهن  هوشمند، " سیستم­های برنامه ­نویسی کلی را که به شخص اجازه می­دهد فراتر ازاطلاعات به سمت پیش­ بینی­ های جدید و احتم...

CDN چیست؟

شبکه توزیع یا تحویل محتوا مسئول توزیع کردن و تحویل دادن اطلاعات به کاربران در سطح جغرافیایی مربوط به خود است که با این کار باعث افزایش سرعت و کارایی میشو...