تئوری موسیقی - قسمت چهارم

سکوت ، در طی یک اجرا گاه لازم است که موسیقی لحظه ای ساکت شود ، و به گفته ی دیگر ، در آن لحظه ( مثلا به اندازه ی دیرند یک گرد ، یک سیاه ، یک سفید ، یک چنگ و یا ... ) سکوت برقرار شود . 

و نیز هر گاه صداهای یک آهنگ به صورت بریده بریده و مقطع اجراشود ، ممکن است میانشان سکوت به کار رفته باشد .
نشانه های سکوت ، عینا مانند نت هاست . دارای شکل ها و ارزش های گوناگون هستند ، و به گفته ی روشن تر ، برابر هر شکل نت ( با دیرند ویژه ی خود ) نشانه ی سکوتی وجود دارد .

ارزش نت های  سکوت

سکوت ها نیز مانند نت ها میتوانند نقطه دار باشند . نقطه ی سکوت ، همانند نقطه نت ، در سمت راست سکوت گذاشته می شود . هرگاه سمت راست سکوت گرد نقطه ای بگذاریم ، ارزش زمانی آن برابر با سه سکوت سفید خواهد بود .سکوت سفید نقطه دار برابر با ه سکوت سیاه ، و سکوت سیاه نقطه دار برابر با سه سکوت چنگ خواهد بود .
سکوت گرد جز نقش پیشگفته ، نقش دیگری نیز بر عهده می گیرد : 
هرگاه میزان ( محتوی هر دو خط عمودی را میزان ، و خط های عمودی را خط میزان می نامند . ) در موسیقی ، صرف نظر از وزن و ضرب ان ، با سکوت برگزار شود ، می توان همه طول میزان را در حال سکوت گرد گذاشت . در برخی از میزان های کوتاه ، که مجموع ارزش زمانی آنها برابر دو سیاه یا سه چنگ باشد ، به جای سکوت گرد ، معمولا سکوت سفید به کار برده می شود .

کلید واژه ها

موسیقی

نت

آموزش رایگان

آموزش موسیقی

نویسنده:

مهدی سلیمانی راد

پست قبلی

کاخ سلطنتی رامسر

پست بعدی

خلاقیت در طراحی کوله پشتی

در همین رابطه بخوانید :

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نام :
 
وب سایت :
دیدگاه :
پست الکترونیک :
 
نشانی پست الکترونیک شما نمایش داده نخواهد شد.