تریوله

در این قسمت از تئوری موسیقی به بررسی سه بر دو و دو بر سه ، و تقسیمات وابسته ، سنکوپ و ضد ضرب می پردازیم . با مداد آنلاین همراه باشید .

سه بر دو و دو بر سه ، و تقسیمات وابسته

در روند یک آهنگ گاه لازم می شود که یکی ( یا چند تا) از شکل های نت ، به جای دو قسمت به سه قسمت تقسیم شود. این تقسیم را سه بر دو ( تریوله ) میگویند. در خط موسیقی نشانه ای برای این تقسیم تعیین شده است:
بر روی قسمت های سه گانه ، خطی منحنی یا گوشه دار به این شکل می گذارند و میان آن عدد 3 را می نویسند و نشان دهنده ی آن است که این سه نت زمانی برابر با تقسیم دو تایی عادی را اشغال می کنند.
گاه به جای تقسیم به چهار، شکل نت به شش پاره تقسیم می شود. این تقسیم را شش بر چهار ( سکستوله ) می نامند.
هرگاه نتی ، که دارای تقسیمات سه تایی است، به دو قسمت مساوی تقسیم شود، این تقسیم را دو بر سه (دوئله) می نامند، و نشانه ی آن خط اتصالی است روی دو نت و عدد 2 در بالای آن.

 دوئله ( Duolet )

در این وزن ، گاه قسمت های دو گانه نیز ، هر یک به دوپاره تقسیم شده ، در مجموع چهار قسمتی می شوند. این صورت معمولاً وقتی پیش می آید که ترکیب های پیشین شش قسمتی باشند. شکل اخیر را کوادروپله( چهار بر سه) ، به جای سه، چهار نت با زمان سه نت)، یا چهار بر شش ، و گاه " دو بر سه ی تقسیم شده " می خوانند.

کوادروپله (Quadruplet )

سنکوپ 

نمود تاکید ، یعنی قوت و ضعف ضرب ها در وزن ها و میزان های گوناگون ، کم وبیش روشن و قابل درک است، به طوری که می توان با اندکی ورزیدگی ، این نمود را تنها با شنیدن آهنگ بازشناخت. اما گاه به دلایل گوناگون لازم می شود که در موسیقی ، از روشنی و صراحت وزن ، یا دوره های ضرب ، کاسته شود و تأکید تا اندازه ای به ناروشنی گراید، و به گفته ی دیگر، ضرب قوی در لحظه ای که انتظارش را داریم ، ظاهر نشود. چگونه می توان این حالترا ایجاد کرد ؟ بهترین راه این است که ضرب قوی در دنلاله ی صوت ضرب ضعیف پیش از آن، و چسبیده به آن بیاید. در یک نمونه ی عملی و روزمره در زندگی ، سنکوپ به آن می ماند که راه رونده ای که به طور طبیعی با پاهایش به گودالی کم عمق فرو رود و در نتیجه لحظه ی برخورد پا با زمین اندکی عقب بیفتد.

ضد ضرب

هرگاه در ضرب قوی( نیمه قوی ، یا در قسمت قوی هر ضرب )، در یک یا چند میزان پی در پی سکوت بیاید ، و در ضرب ضعیف ( نیمه ضعیف ، یا قسمت ضعیف هر ضرب ) صوت ظاهر شود، آن حالت را ضد ضرب خوانند. 

کلید واژه ها

موسیقی

آموزش رایگان

آموزش موسیقی

نویسنده:

مهدی سلیمانی راد

تریوله
پست قبلی

برکت هستی و برکت پول در هوش اقتصادی 5

پست بعدی

معرفی سایت دیوار

در همین رابطه بخوانید :

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نام :
 
وب سایت :
دیدگاه :
پست الکترونیک :
 
نشانی پست الکترونیک شما نمایش داده نخواهد شد.