تئوری موسیقی- قسمت دهم

در این قسمت از تئوری موسیقی به تفسیر فاصله ساده - فاصله ترکیبی، پرده و نیم پرده در موسیقی می پردازیم .با مداد آنلاین همراه باشید .

فاصله ی ساده - فاصله ی ترکیبی:

هرگاه فاصله ی دو نت از مرز یک اکتاو تجاوز نکند، این فاصله را « ساده» گویند؛ و اگر دو نت فاصله بیرون از مرز اکتاو باشد، آن را « فاصله ی ترکیبی » می نامند. به عبارت روشن تر ، فاصله های یکم ، دوم ، چهارم ، پنجم ، ششم ، هفتم و هشتم ( البته بعضی‌ از نظریه پردازان فاصله هشتم را فاصله ای ترکیبی می دانند. درست تر این است که این فاصله را هم ساده و هم ترکیبی بدانیم)  فاصله ساده هستند.

تئوری موسیقی - فاصله ساده و فاصله ترکیبی

از فاصله ی نهم به بالا را ، « فاصله های ترکیبی » می نامند. شکل زیر نمونه ترکیبی هستند.
گاه لازم است که یک فاصله ی ترکیبی به فاصله ای ساده تبدیل شود.

تئوری موسیقی - فاصله ساده و فاصله ترکیبی

برای تبدیل یک فاصله ی ترکیبی به فاصله ی ساده کافی است که از عدد ترتیبی فاصله ی ترکیبی آ ن قدر عدد 7 کسر کنیم ، تا عددی میان 1 و 8 به دست آ ید. مثلا" میخواهیم فاصله های ترکیبی را با همین دستور به فاصله های ساده تبدیل کنیم.

تئوری موسیقی - فاصله ساده و فاصله ترکیبی

نمونه ( 1 )، فاصله ی ترکیبی یازدهم، مبدل به فاصله ی ساده ی چهارم می ​شود 4=7-11 

نمونه ( ​2 )، فاصله ی ترکیبی ​نهم، مبدل به فاصله ​دوم می شود ​2=7-​9 

نمونه ( ​3 )، فاصله ی ترکیبی ​نوزدهم، مبدل به فاصله ی ساده ی​ پنجم می ​شود ​5=7-1​2 __ 12=7-19

نمونه ( ​4 )، فاصله ی ترکیبی بیست و دوم ، مبدل به فاصله ی ساده ی ​هشتم می ​شود ​8=7-1​5 __15=7-22

پرده و نیم پرده:

می دانیم که اگر نت ها را پی درپی بنویسیم، فاصله ی هر دو نت دنبال هم ، همواره دوم همیشه با هم برابر نیستند و برخی از آ نها به فاصله ی « یک پرده ای » ، و بعضی دیگر به فاصله ی « نیم پرده ای » از هم قرار گرفته اند. فاصله های دوم یک پرده ای را « دوم بزرگ » و فاصله های دوم نیم پرده ای را « دوم کوچک » می‌نامند.
با مشاهده ی دقیق شکل بالا دیده می شود که در توالی نت ها ،فاصله های « دوم کوچک » همواره میان نت های « می - فا » و « سی - دو » ، و فاصله های « دوم بزرگ » همیشه میان بقیه ی نت ها قرار گرفته اند.
در تئوری موسیقی غرب فرض بر این است که هر فاصله ی دوم بزرگ ( فاصله ی یک پرده ) می تواندبه دو فاصله ی نیم پرده تقسیم شود. نیم پرده های حاصل از این تقسیم ،در عمل ، برابر با فاصله های نیم پردهای « دوم کوچک » هستند. بنابر این اگر همه ی فاصله های دوم بزرگ را به تکه های نیم پرده ای قسمت کنیم ، در هر اکتاو 12 نیم پرده ی (  کروماتیک یا دیاتونیک ، یعنی 12 قسمت برابر ) خواهیم داشت.
نیم پرده در موسیقی غربی ، کوچک ترین فاصله ی عینی میان دو نت ( پی در پی ) است. « نیم پرده » خود گونه های متفاوتی دارد .

کلید واژه ها

آموزش موسیقی

موسیقی

آموزش رایگان

نویسنده:

مهدی سلیمانی راد

تئوری-موسیقی-قسمت-دهم
پست قبلی

بررسی علل فرار نوجوانان از خانه

پست بعدی

چاقی و کوتاهی قد در دختران به علت کمبود ویتامین دی

در همین رابطه بخوانید :

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نام :
 
وب سایت :
دیدگاه :
پست الکترونیک :
 
نشانی پست الکترونیک شما نمایش داده نخواهد شد.