"مدارس ممتاز" طرح تعالی مدیریت مدارس

طرح تعالی مدیریت مدارس از سال 1393 با هدف ارتقای کیفی دستگاه تعلیم و تربیت در مدارس کشور کلید خورد و در سومین سال اجرای خود، 100 مدرسه برتر را معرفی کرد. در ادامه فهرست "مدارس ممتاز" برنامه تعالی مدیریت مدارس معرفی شده است .

در حال حاضر 11 درصد مدارس کشور طرح تعالی مدیریت را اجرا می‌کنند و به گفته مدیر کل آموزش متوسطه اول وزارت آموزش و پرورش سال گذشته هشت هزار مدرسه در مقاطع مختلف ابتدایی، متوسطه اول و دوم در سطح کشور تحت پوشش این طرح قرار گرفتند که امسال نیز هشت هزار مدرسه دیگر به این برنامه اضافه شده است.  همه هشت هزار مدرسه‌ای که سال گذشته تحت پوشش این طرح قرار گرفته بودند مورد ارزیابی قرار گرفتند و بر اساس ارزیابی‌های انجام شده مدارس در سه سطح ممتاز، موفق و پویا رتبه‌بندی شدند.

اواخر هفته گذشته 100 مدرسه برگزیده طرح تعالی معرفی شدند که از میان آنها شهر تهران و اصفهان دارای بیشترین مدارس برگزیده هستند و پس از آن همدان، زنجان و کهگیلویه و بویراحمد قرار دارند. 27 مدرسه ابتدایی، 46 مدرسه متوسطه اول، 8 هنرستان فنی و حرفه ای، یک هنرستان کاردانش و 18 دبیرستان دوره دوم از 18 استان در این فهرست به چشم می خورند که به شرح زیر است:

آذربایجان شرقی :

 1. مدرسه ابتدایی پسرانه شهید آیت‌الله کاشانی
 2. مدرسه ابتدایی پسرانه ولی امر
 3. دبیرستان دوره اول متوسطه شاهد مهدیه
 4. دبیرستان دوره اول متوسطه دخترانه نمونه فاطمیه
 5. دبیرستان دوره دوم متسوطه دخترانه باقرالعلوم
 6. دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه فاطمه زهرا (س)

آذربایجان غربی :

 1. مدرسه ابتدایی دخترانه حضرت مهدی (عج) 1

البرز :

 1. دبیرستان دخترانه دوره اول متوسطه شهید زارع
 2. هنرستان کار دانش دخترانه علامه امینی
 3. مدرسه ابتدایی دخترانه نرجس
 4. دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه عصمت
 5. دبیرستان دوره اول متوسطه پسرانه علی بن ابیطالب
 6. مدرسه ابتدایی دخترانه تربیت 2

اصفهان :

 1. مدرسه ابتدای دخترانه عدل
 2. دبیرستان دوره اول متوسطه دخترانه کافیان
 3. دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه شهید سالدورگر
 4. هنرستان فنی و حرفه‌ای دخترانه شهید ابوترابی
 5. دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه فاطمیه
 6. دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه بنی فاطمه
 7.  دبیرستان دوره اول متوسطه دخترانه هفتم محرم 1
 8. مدرسه ابتدایی دخترانه حق پناه
 9. دبیرستان دوره اول متوسطه دخترانه شهید منشئی

بوشهر

 1. دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه سمیه
 2. دبیرستان دورهاول متوسطه دخترانه قدس
 3. مدرسه ابتدایی دخترانه مصلحیان

تهران :

 1. دبیرستان دوره اول متوسطه دخترانه هاجر
 2. دبیرستان دوره اول متوسطه دخترانه شهید همت
 3. دبیرستان دوره اول متوسطه دخترانه شهید بینایی
 4. دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه فرهنگ آل یاسین
 5. دبیرستان دوره دوم متوسطه  دختران فرهنگ دختران
 6. دبیرستان دخترانه  دوره اول متوسطه دخترانه متانت
 7. دبیرستان دوره دوره دوم متوسطه پسرانه دانشمند
 8. دبیرستان دوره اول متوسطه دختران شایسته

خراسان جنوبی:

 1. دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه آمنه
 2. دبیرستان دوره اول متوسطه پسرانه شهید مطهری
 3. دبیرستان دوره اول متوسطه خترانه کاشی نیلوفر

خراسان رضوی :

 1. دبیرستان دوره دوره اول متوسطه پسرانه عبدالله رضوی
 2. دبیرستان دوره اول متوسطه دخترانه مشکوه
 3. مدرسه ابتدایی دخترانه صاحب الزمان
 4. مدرسه ابتدایی دخترانه المهدی

خوزستان:

 1. مدرسه ابتدایی دخترانه خرد
 2. دبیرستان دوره اول متوسطه دخترانه 9 دی

زنجان :

 1.  دبیرستان دوره اول متوسطه دخترانه فرزانگان 1
 2.  دبیرستان دوره اول متوسطه دخترانه شرف
 3.  مدرسه ابتدایی دخترانه شرف
 4.   دبیرستان دوره اول متوسطه دخترانه مهدیه
 5. دبیرستان دوره دوم متوسطه دختران فرزانگان 1
 6. دبیرستان دوره اول متوسطه دخترانه حضرت زهرا (س)
 7. مدرسه ابتدایی دخترانه نرجس

چهارمحال و بختیاری :

 1.  دبیرستان دوره اول متوسطه دخترانه حضرت خدیجه (س)
 2.  دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه مجتهده امینی
 3.  مدرسه ابتدایی دخترانه هاتف
 4. دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه پژوهش

سمنان :

 1. دبیرستان دوره اول متوسطه دخترانه بوستان دانش

سیستان و بلوچستان :

 1.  دبیرستان دوره اول متوسطه دخترانه سیدعلی میربد

شهرستان‌های تهران :

 1. دبیرستان دوره اول متوسطه دخترانه راضیه حسینی شکرایی

کرمان :

 1.  دبیرستان دوره اول متوسطه دخترانه امیرالمومنین (ع)
 2.  دبیرستان دوره اول متوسطه خترانه شاهد دختران
 3.  مدرسه ابتدایی دخترانه شایستگان
 4.  دبیرستان دوره اول متوسطه دخترانه فرزانگان

کرمانشاه :

 1. هنرستان فنی و حرفه‌ای دخترانه یاس
 2. مدرسه ابتدایی دخترانه دکتر محمد زنگنه
 3.  مدرسه ابتدایی دخترانه شهید یزدان بختیاری

کهگیلویه و بویراحمد:

 1. مدرسه ابتدایی دخترانه نرجس
 2.  دبیرستان دوره اول متوسطه خترانه شهید احمد کاظمی
 3.  دبیرستان دوره اول متوسطه دخترانه فروغ دانش
 4. هنرستان فنی حرفه‌ای و کاردانش دخترانه فاطمه زهرا (س)
 5. دبیرستان دوره متوسطه دخترانه حجاب
 6. هنرستان فنی و حرفه‌ای دخترانه وحدت
 7. دبیرستان دوره اول متوسطه دخترانه فرزانگان

کردستان:

 1.  دبیرستان دوره دوم متسوطه پسرانه نبی اکرم (ص)
 2.  مدرسه ابتدایی دخترانه شکوفه
 3.  دبیرستان دوره اول متوسطه پسرانه ادب
 4.  مدرسه ابتدایی دخترانه بهاران
 5.  مدرسه ابتدایی پسرانه سینا
 6.  مدرسه ابتدایی دخترانه شهید مردوخی

گلستان:

 1. هنرستان فنی و حرفه‌ای پسرانه قدس
 2.  مدرسه ابتدایی مختلط حنبلی

قزوین:

 1. دبیرستان دوره اول متوسطه دخترانه حاج بهرامی

قم :

 1.  دبیرستان دوره اول متوسطه پسرانه  اصحاب کسا
 2. هنرستان تربیت‌بدنی دخترانه فخری
 3. دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه شهیده قضایی

لرستان :

 1. مدرسه ابتدایی پسرانه حافظ
 2. دبیرستان دوره اول متوسطه دخترانه شکوه

مازندران :

 1.   دبیرستان دوره اول متوسطه پسرانه شاهد

مرکزی:

 1.  دبیرستان دوره اول متوسطه پسرانه حکمت
 2. مدرسه ابتدایی دخترانه شهدای دفاع مقدس
 3. دبیرستان دوره اول متوسطه دخترانه فرزانگان
 4. هنرستان فنی حرفه‌ای دخترانه دکتر حسابی
 5. دبیرستان دوره اول متوسطه دخترانه شهید انصاری

همدان :

 1. مدرسه ابتدایی دخترانه حضرت زهرا (س)
 2. دبیرستان دوره اول متوسطه دخترانه مریم
 3. دبیرستان دوره اول متوسطه دخترانه ریحانه النبی
 4. دبیرستان دوره اول متوسطه دخترانه ریحانه النبی
 5. مدرسه ابتدایی پسرانه شهید علیپور
 6. دبیرستان دوره دوم متوسطه دخترانه دارالفنون
 7. هنرستان فنی حرفه‌ای پسرانه شهید مطهری
 8.  دبیرستان دوره اول متوسطه پسرانه شهید فهیمده

یزد:

 1.  دبیرستان دوره اول متوسطه پسرانه شهید مرشد
کلید واژه ها

معرفی مدارس

مدرسه

اخبار

نویسنده:

مریم برزویی

پست قبلی

آموزش نماز به کودک

پست بعدی

آموزش ویدئویی فتوشاپ فصل نهم

در همین رابطه بخوانید :

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نام :
 
وب سایت :
دیدگاه :
پست الکترونیک :
 
نشانی پست الکترونیک شما نمایش داده نخواهد شد.