تئوری موسیقی -قسمت سوم

در قسمت ​سوم تئوری موسیقی ​به بررسی نقطه و نقش آن ،خط اتحاد و اتصال  می پردازیم . در ادامه با مداد آنلاین همراه باشید.

نقطه و نقش آن 
نت گرد و هر یک از شکل های بعدی دیرند ( ارزش زمانی ) ، تنها می توانند به ارزش زمانی 2،4،8 و ... قسمت تقسیم شوند ، در حالی که گاه لازم است یک ارزش زمانی به 3 (یا مضرب های از 3 ) تقسیم گردد . یکی از نشانه هایی که تقسیم های سه تایی را میسر می سازد ، نقطه است که سمت راست هر شکل نت قرارمی تواند گرفت . به گفته دیگر ، هرگاه سمت راست نت نقطه ای گذاشته شود ، نصف بر دیرند آن نت می افزاید ، مثلا گرد نقطه دار برابر با سه سفید است . با یک محاسبه ساده میتوان فهمید که نت نقطه دار می تواند به 3 و هم به 2 قابل تقسیم باشد .
اگر سمت راست شکل نت دو نقطه بگذاریم ، نقطه اول ( نزدیک تر به نت ) طبق قانون ، نیم برابر به ارزش نت می افزاید ، و نقطه دوم نیم برابر ارزش نقطه ی اول ( یا 1/4 نت اصلی ) را در مجموع افزایش می دهد . اگر ارزش نت اصلی را 1 بگیریم ، با دو نقطه سمت راست آن ، مجموع ارزش برابر است با 1 ضرب بعلاوه 3/4 ضرب نت اصلی .

خط اتحاد و خط اتصال 
در بررسی های نقطه و نقش آن دیدیم که تعداد نقطه می تواند از یکی بیشتر باشد ، می دانیم که این تعداد هر چه بیشتر شود ، ارزش نت رابه دوبرابر نمی رساند ، در حالی که به یاری « خط اتحاد » می توان ارزش نت را به هر اندازه دلخواه افزود .اگر بر روی دو نت همصدا ، یا بیشتر ، خطی منحنی به صورتی که ارزش های نت ها با هم جمع می شوند .
خط اتصال نشانه ای هم شکل خط اتحاد است ، با این تفاوت که نت های غیر همصدا ( یا همصدا و غیر همصدا ) را در برمیگیرد . نقش این نشانه به طور کلی این است که نت های در بر گرفته شده ، اجرایی به هم پیوسته باید داشته باشند . این نت ها اگر برای آواز نوشته شده باشند ، سراینده آنها را با یک نفس ، و اگر برای ویلون ( یا هر ساز زهی آرشه ای ) باشند ، نوازنده آنها را بدون تغییر جهت آرشه و بی توقف اجرا میکند . نوازندگان سازهای دیگر نیز ، هر یک روشی در اجرای نت های به هم پیوسته دارند . نقش خط اتصال ، جز آن که در بالا گفته شد ، بیشتر این است که جمله یا نیم جمله ی موسیقی به یاری آن مشخص شود .  

کلید واژه ها

کلید موسیقی

موسیقی

نت

آموزش رایگان

آموزش موسیقی

نویسنده:

مهدی سلیمانی راد

تئوری-موسیقی-قسمت-سوم
پست قبلی

استخراج تصاویر موجود در فایل های Word و Powerpoint

پست بعدی

ضرب المثل

در همین رابطه بخوانید :

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نام :
 
وب سایت :
دیدگاه :
پست الکترونیک :
 
نشانی پست الکترونیک شما نمایش داده نخواهد شد.