مداد آنلاین

کلید واژه راهکار تربیتی

با مثبت اندیشی چگونه زندگی بهتری بسازیم ؟

در شخصیت ما آدم ها افکار و ذهنیات از قدرت فراوانی برخوردارند بگونه ایی که میتوان آنها را مخرب و یا سازنده دانست به همین دلیل باید یاد بگیریم که چگونه افکار و ذهنمان را هوشمندانه کنترل کرده...

نکات کوچک موفقيتهای بزرگ

نکاتی که یک معلم و اولیا باید به یاد داشته باشد تا بتواند در دانش آموزان حس مثبت و موفقیت آنها را افزایش دهیم  مداد آنلاین این نکات را به صورت کاملا مختصر بیان میکند .

لزوم تربیت معنوی و دینی

تربیت ، امری است همه جانبه و مستلزم یکپارچه نگری به انسان . از این رو در کنار تربیت جسمانی ، فکری ، آموزشی و ... تربیت معنوی هم جز مهم و انکار ناپذی...

افزایش هوش مالی کودکان

چه راهکارهایی برای افزایش هوش مالی در کودکان وجود دارد؟ متاسفانه والدین و سیستم آموزشی ما در مدارس در این زمینه به کودکان و دانش آموزان آموزش نمی دهند. بنابر این آنان نیز در بزرگسالی دچار ...

ایجاد انگیزه در دانش آموز

راهکارهایی که اولیا میتوانند بکار ببرند تا دانش آموزانی موفق داشته باشند  ، شما با رفتارهای روزمره خود میتوانید دانش آموزانی داشته باشید مثبت، متفکر و موفق اما چطور میتوانید به این ام...