کلید واژه مهارت

تولید و اشتغال با مدارس توانمند

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه اگر مدرسه توانمند داشته باشیم می‌توانیم به جامعه مقتدر برسیم و به دنبال آن رشد اشتغال را شاهد باشیم، گفت: اگر این ز...