کلید واژه کلید موسیقی

تئوری موسیقی - قسمت یازدهم

در قسمت یازدهم تئوری موسیقی ​به بررسی دوبل دیز ( Double- diese )، دوبل بمل ( Double – bemol )، بکار (Becarre )، سری ( Sori ) و کرن ( Koron ) می پردازیم . در ادامه با مداد آنلاین همرا...

تئوری موسیقی -قسمت سوم

در قسمت ​سوم تئوری موسیقی ​به بررسی نقطه و نقش آن ،خط اتحاد و اتصال  می پردازیم . در ادامه با مداد آنلاین همراه باشید.

تئوری موسیقی -قسمت دوم

در قسمت دوم تئوری موسیقی ​به بررسی کلید ، خطهای تکمیلی ​یا  اضافه و شکل نت ها  می پردازیم . در ادامه با مداد آنلاین همراه باشید.