فرهنگ و هنر فرهنگ و هنر - موسیقی

احسان خواجه امیری

احسان خواجه امیری در یک خانواده هنرمند ، در تاریخ  7 آبان 1363 در بیمارستان هشترودیان تهران متولد شد. پدر او ایرج از سر آمدان موسیقی سنتی و آواز است که بر شکوفایی و پرورش او ت...