در کلاس درس

خانم آموزگاری در کلاس درس یک دبستان از دانش آموزی پرسید: جانداران به چند گروه تقسیم می شوند؟

انجمن اهدای عضو ایرانیان

دو سال پس از راه اندازی سامانه مرکزی صدور کارت اهدای عضو، ۳۱ اردیبهشت سال جاری به مناسبت روز ملی اهدای عضو، بات تلگرام این سامانه برای تسهیل دریافت کارت ...

قطرات شاهزاده روپرت prince rupert drop

قطرات شاهزاده روپرت prince rupert drop به اندازه ای قوی هستند که فقط با چکش می توان آن ها را در هم شکست. با این حال، چنانچه فردی انتهای این قطرات را با فشار انگشت بشکند،  به شکل پودر ...