راهکارهای عملی تمرکز حواس - راهکار عملی چهل و نهم

یکی از مشخصات درست تعلیم و تربیت، دادن آرامش ذهنی به دانش آموز است. در این راهکار که بیش از همه چیز اهمیت دارد توانایی تخصص مربیان و در درجه دوم اولیا است که باید صبر و تحمل داشته باشند تا دانش آموز به آن آرامش ذهنی برسد و بدون استرس و ناراحتی به گفته ها و خواسته های دبیران، مربیان و اولیا پاسخ گوید.

برای رسیدن به این آرامش ذهنی مطلقا نباید با فرزندتان تهاجمی و پرخاشگرانه برخورد شود که هرچه بکارید طوفان درو خواهید کرد و کودک را پریشان تر خواهید نمود. لذا بهترین راهکار عملی یرای سوق دادن فرزندتان به آرامش و حضور ذهن باید از او بخواهید تخیلات و قضاوت های منفی را از خود دور ساخته و با واقعیات روزمره روبرو شود و بدون جهت با چیزهایی که ارزش نیم توجهی ندارد زورآزمایی نکند. مثلا این همکلاسی ام چنین و چنان است چنان گفت... 
پس بر شماست اولیای عزیز که برای آینده فرزندتان هم که شده از تنش های منفی اطراف او چه در مدرسه و بخصوص در خانه و معاشرت با اقوام و فامیل های تنش آور بکاهید تا فرزندتان تمرکز و دقت حواسش را برای درک بهتر درس هایش بدست آورد.

 
کلید واژه ها

تمرکز و دقت

روانشناسی

خانواده

کودک

خلاقیت

آرامش

نویسنده:

نوریه فرجی

پست قبلی

راهکارهای عملی تمرکز حواس - راهکار عملی چهل و هشتم

پست بعدی

راهکارهای عملی تمرکز حواس - راهکار عملی پنجاهم

در همین رابطه بخوانید :

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نام :
 
وب سایت :
دیدگاه :
پست الکترونیک :
 
نشانی پست الکترونیک شما نمایش داده نخواهد شد.