گونه های میزان و کسر میزان

در این قسمت از تئوری موسیقی به گونه های میزان و کسر میزان می پردازیم . با مداد آنلاین همراه باشید .

گونه های میزان 

میزان بر چهار گونه است :
1 – میزان دوتایی : هر دوره ی آن متشکل است از دو ضرب ( یا توان هایی از دو ضرب ) . در هر میزان دوتایی ، 2 ( 4 ، 8 ، ... ) شکل سفید ، سیاه ، چنگ یا ... به کار می رود .
2- میزان سه تایی : هر دوره ی آن متشکل از سه ضربه است. در هر میزان سه تایی ، 3 سفید، 3 سیاه ، 3 چنگ ، ... جای می گیرد.
گونه های 1 و 2 را میزان ساده می گویند. میزان ساده به طور کلی عبارت است از میزانی که در آن تنها یک نوع واحد ضرب به کار رفته باشد و این واحد تنها به 2 ( یا مضرب های زوج 2) تقسیم شود. در برابر میزان ساده ، میزان ترکیبی قرار دارد.
3- میزان ترکیبی : گاهی لازم است یک ارزش زمانی به سه قسمت ... تقسیم گردد. میزان ترکیبی در واقع میزان ساده ای است که هر واحد ضربه در آن به سه قسمت تقسیم شده و این قسمت های سه گانه تا اندازه ای واحد ضرب پنداشته شده اند این میزان را از آن جهت " ترکیبی " می گویند که هم واحد اصلی و هم واحد سه تایی در آن نقش دارند.
4- میزان پیچیده و لنگ : در ساده ترین تعریف ، هر دوره ی این میزان آمیزه ای است از مضرب ها و مجموع های اعداد 2 و 3 

 کسر میزان  ( Time Signature )

نشانه ی دیگر تعیین کننده ی وزن در هر آهنگ یا قطعه ی موسیقی کسر میزان است. این نشانه به صورت عددی شبیه به کسر متعارفی نوشته می شود. یعنی از دو رقم ، یکی در صورت ، و دیگر در مخرج تشکیل شده است. می دانیم که ارزش نت سفید 2/1 گرد ، سیاه 4/1 گرد ، چنگ 8/1 گرد و غیره است.

این نسبت های کسری البته در ساختن کسر میزان نقش دارند. اگر در هر میزان دوتایی، دو سفید به کار رود، که هر سفید واحد ضرب باشد (2/1*2) ، کسر میزان نشان دهنده ی این وزن عبارت خواهد بود از : 2/2 ( کسر میزان بهتر است همیشه با ارقام اروپایی نوشته شود). به گفته ی دیگر ، رقم مخرج در کسر میزان ، نمودار نتی است ( نسبت به گرد ) که واحد ضرب قرار گرفته، مثلا مخرج 4 در کسر میزان ، بدین معناست که نت چنگ (8/1 گرد) واحد ضرب است ، و در این وزن روشن است که هر چنگ نیم ضرب ، و هر سفید دو ضرب است. عدد 8 در مخرج کسر میزان ، بدین معناست که نت چنگ (8/1 گرد ) واحد ضرب است.

هر نت سیاه دو ضرب ، سفید چهار ضرب ، و هر دو لا چنگ نیم ضرب فرض می شود. صورت کسر میزان نماینده ی تعداد واحد ضرب در هر میزان است، مثلا صورت 2 نشانه ی میزان دو ضربی ، 3 در صورت نشان دهنده ی میزان سه ضربی ، و 4 نمودار میزان چهار ضربی است. 

کلید واژه ها

موسیقی

آموزش رایگان

آموزش موسیقی

نویسنده:

مهدی سلیمانی راد

گونه-های-میزان-و-کسر-میزان
پست قبلی

کسب مدال طلای رقابتهای جهانی باکو توسط دختر نوجوان قشمی

پست بعدی

علل چاقی در کودکان و نوجوانان

در همین رابطه بخوانید :

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نام :
 
وب سایت :
دیدگاه :
پست الکترونیک :
 
نشانی پست الکترونیک شما نمایش داده نخواهد شد.