معنای فاصله در موسیقی و نسبت بسامد

 در این قسمت از تئوری موسیقی به تفسیر معنای فاصله در موسیقی و نسبت بسامد می پردازیم ، با مداد آنلاین همراه باشید .

 معنای فاصله در موسیقی:

پیش از اینکه درباره ی زیر و بمی نت های موسیقی به اندازه ی کافی سخن گفته ایم. اکنون می دانیم که صوت های موسیقی در سطوح مختلف زیر و بمی قرار می گیرند، و نیز می دانیم که نت هر چه به سوی بالا می روند؛ " زیر " تر می شوند، و از این گذشته ، نت ها هر چه بالاتر روی حامل جای گیرند ، " زیرتر " تر و هر چه پایین تر باشند ، " بم " تر هستند. ازاین جمعبندی می توان دانست که میان هر دو نت فاصله ای موجود است. روشن است که این دو نت ، از نظر زیر و بمی ، هر چه از یکدیگر دورتر باشند، فاصله ی میانشان نیز بیشتر است.

در شکل زیر فاصله ی دونت در قسمت الف کمتر از فاصله میان نت های قسمت ب است ، و فاصله ی میان دو نت قسمت ج باز هم بیشتر می شود، و بالاخره بیشترین فاصله در قسمت ه به چشم می خورد.

فاصله در موسیقی

بنابراین ، فاصله در موسیقی عبارت است از مسافت میان هر دو نت موسیقی ، وبه گفته ی دیگر ، اختلاف دو نت از نظر زیر و بمی ، یا اختلاف سطح آن دو روی حامل.

نسبت بسامد:

در صوت شناسی ( مبحثی در فیزیک ) فاصله ی میان دو صوت عبارت است از نسبت بسامد آن دو ؛ مثلاً اگر تعداد ارتعاش نت " دو " نت نخست فاصله است) در یک ثانیه 264 بار باشد ، و نت "ر" 297 بار ، فاصله ی این دو نسبت به هم 297:264 یا 8/9 خواهد بود. در موسیقی ، اندازه ی فاصله از راهی دیگر محاسبه می شود که در متن خواهد آمد.
اندازه گیری فاصله
برای اندازه گیری فاصله ی میان دو نت لازم است که همه ی نت های تشکیل دهنده ی آن شمرده شوند و عدد حاصل به صورت ترتیبی بیان گردد.
مثلاً فاصله ی میان دو نت " دو " و " ر" دوم است ، زیرا این فاصله از دو نت تشکیل شده و فاصله ی میان دو نت " دو " و " سل" ، پنجم است.
فاصله ی نشان داده شده در نمونه " ج" ، هشتم ( دو ، ر، می ، فا ، سل ) است. فاصله ی نمونه ی " د" سیزدهم ، و فاصله ی نمونه " ه " نوزدهم است. فاصله ی نمونه " و" ، در واقع نهم است ، ولی جای نت های مبدا و مقصد فاصله عوض شده و جهت شمارش نت های تشکیلی دهتده ی آن وارونه گردیده است. باید دانست که طبق قراردادی در تئوری موسیقی ، و در حالت معمولی ، نت بمِ فاصله دانست که طبق قراردادی در تئوری موسیقی ، و در حالت معمولی ، نت بمِ فاصله پیش از نت زیر آن بیان می شود. از این رو صورت نمونه ی " و : در عمل بسیار به ندرت به کار می رود و هدف از نشان دادن چنین نمونه ای ، تنها دادن آگاهی است. بنابر این برای پیدا کردن فاصله ی میان دو نت ، باید شمارش را از نت بم آغاز کنیم و نت های میانی را یکی یکی ( پله پله یا درجه به درجه ) بشماریم تا به نت زیر فاصله برسیم و نت اخیر را نیز به شمارش بیفزاییم و نتیجه را به صورت عدد ترتیبی ذکر کنیم. 

کلید واژه ها

موسیقی

آموزش رایگان

آموزش موسیقی

پست قبلی

میخ طویله را بکوب سر زبان من

پست بعدی

مهندسی پلیمر

در همین رابطه بخوانید :

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نام :
 
وب سایت :
دیدگاه :
پست الکترونیک :
 
نشانی پست الکترونیک شما نمایش داده نخواهد شد.

  • خُب معلومه منم دیگه !
    خُب معلومه منم دیگه ! | 1395/09/01 | 23:00:23
    سلام . چرا دیگه روزهای سه شنبه مطلب مربوط به موسیقی رو توی مداد آنلاین نمیگذارید !!؟