شرایط وضو

در ادامه مبحث وضو به شرایط وضو می پردازیم . با مداد آنلاین همراه باشید .

شرا​​یط وضو :

با شرایط زیر وضو صحیح است و با از بین بردن هر یک از آنها وضو باطل است .

1- شرایط آب و ظرف وضو :

 • آب وضو پاک باشد ( نجس نباشد )
 • آب وضو مباح باشد ( غصبی نباشد )
 • آب وضو مطلق باشد ( مضاف نباشد )
 • ظرف آب وضو مباح باشد-
 • ظرف آب وضو طلا و نقره نباشد

2- شرایط وضو :

 • پاک باشد
 • مانعی از رسیدن آب در آن نباشد

3- شراط کیفیت وضو :

 • رعایت ترتیب 
 • رعایت موالات ( بین اعمال وضو فاصله نیفتد )
 • شخصا انجام دهد ( از دیگری کمک نگیرد )

4- شرایط وضو گیرنده :

 • استعمال آب برای او مانعی نداشته باشد 
 • با قصد قربت وضو بگیرد ( ریا نکند )

شرایط آب وضو و ظرف آن :

1- وضو با آب نجس و مضاف باطل است، خواه بداند آن آب نجس یا مضاف است یا نداند، یا فراموش کرده باشد .

2- آب وضو باید مباح باشد، بنابراین در موارد زیر وضو باطل است :

 • وضو گرفتن آبی که صاحب آن راضی نیست ( راضی نبودن او معلوم است ).
 • آبی که معلوم نیست صاحب آن راضی است یا نه .
 • آبی که وقف افراد خاصی است، مانند حوض برخی از مدارس و وضوخانه ی بعضی هتلها و مسافرخانه ها و...

3- وضو گرفتن از نهرهای بزرگ، گرچه انسان نداند صاحبان آنها راضی هستند یا نه اشکال ندارد، اما اگر صاحبان آنها از وضو گرفتن جلوگیری کنند، احتیاط واجب آن است که وضو نگیرند .

4- اگر آب وضو در ظرف غصبی باشد و با آن وضو بگیرد باطل است .

شرایط اعضای وضو :

 1. اعضای وضو در موقع شستن و مسح باید پاک باشد .
 2. اگر چیزی بر اعضای باشد ( اعضای شستن ) که از رسیدن به آب آن جلوگیری کند، یا براعضای مسح است، هر چند از رسیدن آب جلوگیری نکند، برای وضو باید برطرف شود .
 3. خطوط قلم خودکار و لکه های زنگ و چربی و کرم در صورتی که رنگ بدون جرم باشد، مانع وضو نیست، ولی اگر جرم داشته باشد ( روی پوست را گرفته ) باید برطرف شود .

شرایط کیفیت وضو :

کارهای وضو بدین ترتیب باید انجام شود :

 • شستن صورت
 • شستن دست راست 
 • شستن دست چپ
 • مسح سر
 • مسح پای راست
 • مسح پای چپ

اگر ترتیب اعمال وضو بهم بخورد وضو باطل است، حتی اگر پای چپ و راست همزمان مسح کند .

موالات :

 1. موالات ، یعنی پشت سرهر انجام دادن و فاصله نینداختن بین اعمال وضو.
 2. اگر بین کارهای وضو به قدری فاصله شود که وقتی می خواهد جایی را بشوید یا مسح کند رطوبت جاهای که پیش از آن شسته یا مسح کرده ، خشک شده باشد، وضو باطل است .

از دیگران کمک نگیرد :

 1. کسی که می تواند اعمال وضو را انجام دهد، نباید از دیگری کمک بگیرد، پس اگر شخص دیگری صورت و دست او را بشوید یا مسح او را انجام دهد وضو باطل است .
 2. کسی که نمی تواند وضو بگیرد، باید نائب بگیرد که او را وضو دهد و چنانچه مزد هم بخواهد، در صورتی که بتواند باید بدهد، ولی خود او باید نیت وضو کند .

شرایط وضو گیرنده :

 1. کسی که می داند اگر وضو بگیرد مریض می شود و یا می ترسد که مریض شود، باید تیمم کند و اگر وضو بگیرد باطل است ولی اگر نداند که آب برای او ضرر دارد  و وضو بگیرد و بعد بفهمد که ضرر داشته، وضویش صحیح است .
 2. وضو، باید به قصد قربت انجام شود، یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم وضو بگیرد .
 3. لازم نیست نیت را به زبان بیاورد، یا از قلب خود بگذراند بلکه همین مقدار که می داند وضو میگیرد کافی است ، بطوری که اگر از او بپرسند، چه می کنی ؟ بگوید وضو می گیرم .
کلید واژه ها

طهارت

احکام شرعی

نوجوان

آب

نویسنده:

مریم برزویی

شرایط-وضو
پست قبلی

هدايت تحصیلی،‌ هدايت‌ تفكر‌‌

پست بعدی

بیماریهای لثه

در همین رابطه بخوانید :

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نام :
 
وب سایت :
دیدگاه :
پست الکترونیک :
 
نشانی پست الکترونیک شما نمایش داده نخواهد شد.