تئوری موسیقی - قسمت دوازدهم

در قسمت ​دوازدهم تئوری موسیقی ​به بررسی انواع نیم پرده و معکوس فاصله می پردازیم . در ادامه با مداد آنلاین همراه باشید.

انواع نیم پرده:

نیم پرده بر دو گونه است :

  • نیم پرده ی دیاتونیک
  • نیم پرده ی کروماتیک

 

نیم پرده ی دیاتونیک ( Diatonique) :

همواره  میان دو نت غیر همنام - و البته پیاپی - جای می گیرد . یک یا هر دو نت تشکیل دهنده ی نیم پرده ی دیاتونیک می توانند با ، یا بدون ، نشانه ( ها ) ی تغییر دهنده باشند .

نیم پرده ی دیاتونیک

نیم پرده ی کروماتیک (Chromatique ):

همیشه میان دو نت همنام - و در جای همانند روی حامل - قرار می گیرد . این نیم پرده همواره میان یک نت ، و همان نت که « دیز » یا « بمل » شده ، به وجود می آید . به گفته ی دیگر ، دست کم یکی از دو نت تشکیل دهنده ی فاصله باید دارای نشانه ی تغییر دهنده باشد.

نیم پرده ی کروماتیک

هرگاه فاصله ی یک پرده ای میان نت های پیاپی به دو نیم پرده تقسیم شود ، ناچار یکی از نیم پرده ها دیاتونیک ، و دیگری کروماتیک خواهد بود . مثلا میان نت های « دو » و « ر » ، نت « دو - دیز » نیم پرده ی اول را کروماتیک و دومی را دیاتونیک می کند و نت « ر - بمل » به عکس.

نیم پرده ی کروماتیک و دیاتونیک

قبلا گفته شد که فاصله ی یک پرده ای میان نت های پی در پی را دوم بزرگ ، و فاصله ی نیم پرده ای میان دو نت پیاپی را دوم کوچک می نامند .
در تکمیل این گفته باید نکته ی دیگری را نیز افزود : فاصله ی نیم پرده ی دیاتونیک را دوم کوچک و نیم پرده ی کروماتیک را « اول افزوده » می گویند .

نیم پرده ی معکوس

معکوس فاصله:

هر فاصله ( البته ساده ) می تواند معکوس شود . هرگاه نت بم فاصله را یک اکتاو بالا ببریم ، فاصله ی تازه ای به دست می آید که معکوس فاصله ی اصلی است ؛ می توان به جای بالا بردن نت بم فاصله ، نت زیر را یک اکتاو پایین آورد.
در هر حال هرگاه جای نت های اول و دوم فاصله چنان عوض شود که جهت فاصله هنوز از پایین به بالا باشد ، فاصله معکوس شده است. میان عدد ترتیبی هر فاصله و عدد ترکیبی معکوس همان فاصله همواره رابطه ای وجود دارد . 
معکوس فاصله ی سوم همواره فاصله ی ششم است و معکوس فاصله ی پنجم ، فاصله ی چهارم است. به گفته ی روشن تر ، مجموع اعداد ترتیبی هر فاصله و معکوس آن همواره 9 است .
به این ترتیب :

  • معکوس فاصله ی یکم       فاصله ی هشتم
  • معکوس فاصله ی دوم        فاصله ی هفتم
  • معکوس فاصله ی سوم       فاصله ی ششم
  • معکوس فاصله ی چهارم      فاصله ی پنجم
  • معکوس فاصله ی پنجم      فاصله ی چهارم
  • معکوس فاصله ی ششم      فاصله ی سوم
  • معکوس فاصله ی هفتم.      فاصله ی دوم
  • معکوس فاصله ی هشتم.     فاصله ی یکم
مفهوم پرده و فاصله در موسیقی
کلید واژه ها

نت

آموزش موسیقی

آموزش رایگان

کلید موسیقی

موسیقی

نویسنده:

مهدی سلیمانی راد

تئوری-موسیقی-قسمت-دوازدهم
پست قبلی

مهندسی معدن

پست بعدی

والدین و دوستی های فرزندان

در همین رابطه بخوانید :

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نام :
 
وب سایت :
دیدگاه :
پست الکترونیک :
 
نشانی پست الکترونیک شما نمایش داده نخواهد شد.