اینترنت کودکان در دستور کار وزارت ارتباطات

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار است اینترنت حفاظت شده ای را برای کودکان و نوجوانان راه اندازی کند.

بر این اساس «سالم سازی فضای مجازی» و «ارائه اینترنت مخصوص کودکان و نوجوانان