کلید واژه بهتر است بدانیم

نظریه‌ی یادگیری در آموزش

تفکر، نتیجه ی رشد شناختی است. ذهن  هوشمند، " سیستم­های برنامه ­نویسی کلی را که به شخص اجازه می­دهد فراتر ازاطلاعات به سمت پیش­ بینی­ های جدید و احتم...

CDN چیست؟

شبکه توزیع یا تحویل محتوا مسئول توزیع کردن و تحویل دادن اطلاعات به کاربران در سطح جغرافیایی مربوط به خود است که با این کار باعث افزایش سرعت و کارایی میشو...

انجمن اهدای عضو ایرانیان

دو سال پس از راه اندازی سامانه مرکزی صدور کارت اهدای عضو، ۳۱ اردیبهشت سال جاری به مناسبت روز ملی اهدای عضو، بات تلگرام این سامانه برای تسهیل دریافت کارت ...

قطرات شاهزاده روپرت prince rupert drop

قطرات شاهزاده روپرت prince rupert drop به اندازه ای قوی هستند که فقط با چکش می توان آن ها را در هم شکست. با این حال، چنانچه فردی انتهای این قطرات را با فشار انگشت بشکند،  به شکل پودر ...

دلایل بد خطی دانش آموزان

خط خوب یکی از مهارت هایی است که باید از سن کم یعنی از دوره پیش دبستانی به دانش آموزان آموخته شود درغیر این صورت بخشی از فرآیند یاددهی و یادگیری دچار نقص خواهد شد. با اینکه آموزش خط در مدار...