فنون تست زنی ویژه کنکوری ها

معمولا سوالات آزمون ها به دو صورت پاسخ باز و بسته تنظیم می شود. منظور از سؤالات پاسخ باز همان سوالات انشایی هستند که در این نوع سؤالات، پاسخ دهندگان هر ط...

روش هایی برای تمرین موثر

تصور اشتباه در ذهن بسیاری از ما شکل گرفته که ذهن زمانی یک مطلب را بهتر می­ آموزیم که روی آن متمرکز باشیم و آن را بارها تکرار کنیم.