درس های که در مدرسه به بچه ها یاد نمیدن

تو مدرسه ها بهمون یاد ندادن پول یکی از مهمترین فاکتورهای زندگی و برای به دست آوردنش و حفظ کردنش باید کلی مهارت داشت. 

فرزندانتان را از لمس رنج واقعی محروم نکنید

حوادث ناگهانی گاهی پشت سر هم مارا درگیر خود می کند و تاثیرات منفی زیادی را روی کودکان برجا می‌گذارد. در مدت اخیر با حوادث و اتفاقات در سطح اجتماعی رو به رو شدیم. 

مشخصات افرادی که هوش بالایی دارد

نتایج تحقیقات نشان می دهد کسانی که می توانند رفتار دیگران را پیش بینی کنند، از هوش شخصی بالاتری برخوردار هستند.

چگونه با فرزندان پرخاشگر و زورگوی خود رفتار کنیم؟

پرخاشگری و زورگویی کودکان جزء مشکلات بزرگ والدین است و آن ها را آزار می دهد، نحوه رفتار با کودک زورگو بسیار مهم است و می تواند از بروز رفتارهای پرخاشگران...

شکل گیری هویت در نوجوان

از دیدگاه روان شناسی، نظریات متفاوتی درباره ی شکل گیری هویت و بحران آن وجود دارد. به طور کلی می توان این نظریات را در مقوله های زیستی - تکاملی، روان کاوی، و یادگیری اجتماعی، شناختی و زمینه...

دلبستگی چگونه و چرا؟

دلبستگی عبارت است از پیوند عاطفی عمیقی که با افراد خاص در زندگی خود برقرار می‌کنیم، طوری که باعث می‌شود وقتی با آنها تعامل می‌کنیم، احساس نشاط و شعف کرده و به هنگام استرس از...

راهکارهای عملی تمرکز حواس - راهکار عملی چهل و نهم

یکی از مشخصات درست تعلیم و تربیت، دادن آرامش ذهنی به دانش آموز است. در این راهکار که بیش از همه چیز اهمیت دارد توانایی 

راهکارهای عملی تمرکز حواس - راهکار عملی چهل و هشتم

درون ظرف آبی مثلا تنگ دهان گشاد نسبتا بزرگ پر از آب، استکانی را قرار دهید. بعد از فرزند خود بخواهید سکه ای را طوری درون آب به آهستگی بیندازد که سکه درون استکان بیفتد.