مداد آنلاین

وضو

پس از فراگیری اولین مقدمه ی نماز، یعنی پاک کردن بدن و لباس از آلودگی ها به بیان دومین مقدمه که «وضو» است می پردازیم .

اخلاق و رفتار حضرت محمد (ص)

پيامبر صلى الله عليه و آله:
مَن ساءَ خُلقُهُ عَذَّبَ نَفسَهُ وَ مَن كَبُرَ هَمُّهُ سَقُمَ بَدَنُهُ؛
هر كس بد اخلاق باشد، خودش را عذاب مى دهد و هر كس غم و غصه اش ...

مطهرات ، آب

در این قسمت از احکام طهارت به بررسی آب به عنوان پاک کننده ، می پردازیم . با مداد آنلاین همراه باشید .