نماز قبل از افطار یا بعد از افطار؟

اهل سنت در مساجدشان ابتدا افطار می کنند سپس نماز می خوانند  اما در مساجد ما این مساله بالعکس است. آیا بهتر نبود که ما هم چنین می کردیم و با آرامش بیشتری نماز می خواندیم؟

در روایات ما آمده است که شایسته آن است، ابتدا نماز خوانده شود، سپس افطار صورت گیرد مگر در دو صورت؛
1- افرادی منتظر افطار  کردن با انسان باشند.
2- تشنگی و گرسنگی بیش از حد، مانع از آن است که انسان نماز را با حضور قلب کامل  بجا آورد.
امام صادق علیه السلام فرمود: «برای روزه دار مستحب است در صورتی که قدرت بدنی دارد، قبل از آن که افطار کند، نماز بخواند.» (التهذیب، ج4، ص199)
امام باقر علیه السلام فرمود: «در ماه رمضان ابتدا نماز بخوان سپس افطار کن مگر آنکه گروهی منتظر افطار با تو باشند ... زیرا هم افطار بر تو واجب است و هم نماز، پس به امری اقدام کن که افضل و بهتر باشد و آن نماز است .
این که با حالت روزه نماز بخوانی نزد من محبوبتر است.» (وسائل الشیعه، ج10، ص150)
و در روایت دیگر آمده است؛ «اگر می توانی بدون افطار کردن نماز را با رعایت تمام حدودش بجا آوری پس افضل تقدیم نماز بر افطار است و اگر گرسنگی و میل به غذا خوردن مانع از بجا آوردن کامل نماز می شود ، ابتدا افطار کن سپس نماز بخوان.» (وسائل الشیعه، ج10، ص151) 

کلید واژه ها

ماه رمضان

مذهبی

نماز

نویسنده:

هادی سلیمانی راد

نماز-قبل-از-افطار-یا-بعد-از-افطار؟
پست قبلی

راهکارهای عملی تمرکز حواس - راهکار عملی شانزدهم

پست بعدی

تغییر اقلیم چه بلایی بر سر شهرها می‌آورد؟

در همین رابطه بخوانید :

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نام :
 
وب سایت :
دیدگاه :
پست الکترونیک :
 
نشانی پست الکترونیک شما نمایش داده نخواهد شد.