راهکارهای عملی تمرکز حواس - راهکار عملی سی و پنج، سی و شش، سی و هفتم

تمرکز بر نقطه سیاه 
یکی از روش های قدیمی که سابقه ای دیرینه دارد و در اکثر فرهنگ های باستانی دیده شده است، تمرکز بر نقطه سیاه است. امروزه نیز چشم دوختن به یک نقطه و تمرکز برآن از تمرین های اساسی هیپنوتیست ها است. تمرین بدین روش است که یک نقطه کاملا سیاه به شعاع 1و نیم سانتی متر بر روی یک کاغذ آچهار سفید رسم کنید یا بچسبانید و این کاغذ را روی دیوار دقیقا در جایی نصب کنید که در مقابل چشمان شما باشد. 

فاصله چشم از نقطه دید باید 2 تا 2و نیم متر باشد. وقتی می خواهید این تمرین را انجام دهید کاملا ارام و بدون هیچ تنش و اضطرابی روی صندلی بنشینید. حالا کاملا آرام روی صندلی نشسته و نفس عمیق بکشید و چشم هایتان را ببندید. عضلات چشم و صورت را رها کنید و پس از راحتی چشم خود را باز کنید و کاملا به نقطه سیاه خیره شوید و تمام فکر و ذهن خود را متوجه نقطه سیاه کنید و کم کم شروع کنید به مرکز نقطه نگاه کنید. کاملا تمرکز بگیرید و بعد به تدریج از تمام اطراف نقطه از  مرکز دایره خارج شوید و اگر متوجه شده باشید چشم های شما می سوزد. ناراحت نشوید پلک های خود را به حالت نیمه بسته نگه دارید و دوباره چشم هایتان را باز منید و متوجه مرکز دایره شوید. مواظب باشید فکر و ذهن شما فقط به نقطه سیاه باشد و به هیچ جای دیگر توجه نداشته باشید. این تمرین را تا جایی انجام دهید که کاملا متمرکز شوید. امروز دست از کار بکشید و دوباره فردا شروع کنید. این کار را آنقدر تمرین کنید تا کاملا مهارت شما زیاد شود و بتوانید به راحتی تمرکز پیدا کنید.

 نگاه به شمع

 

تمرکز بر شعله شمع

 در یک اتاق ساکت و آرام بنشینید و ​چراغ را خاموش و اتاق را کاملا تاریک کنید. این تمرین در شب انجام بگیرد بهتر است. حالا شمعی را روشن کنید و در کنار آن بنشینید و آرام به شعله شمع نگاه کنید. برای شروع کار ابتدا چشم های خود را ببندید و با چند نفس عمیق کار را شروع کنید. عضلات خود را کاملا رها کنید و صاف و مستقیم بنشینید یعنی کاملا آماده. بعد از اینکه چند نفس عمیق کشیدید چشم های خود را باز کنید و مستقیم به شعله شمع خیره شوید و سعی کنید فضای اطراف شعله را که مثل هاله روشن است نگاه کنید. در مرحله اول سعی کنید این عمل یک دقیقه طول بکشد سپس دست از کار بکشید و دوباره پلک های خود را ببندید و عضلات صورت را آرام کنید و به آرامش عضلات چشم کاملا توجه کنید. شعله شمع را در ذهن خود مجسم کنید و به آن خیره شوید و بعد از دو دقیقه چشم ها را باز کنید و به اطراف شعله شمع خیره شوید و آرام آرام نگاه کنید تا دو دقیقه طول بکشد. باز مجددا چشم هایتان را ببندید و عضلات خود را ریلکس کنید و به تجسم ذهنی شله شمع مشغول شوید و این کار را چندین بار انجام دهید. سعی کنید انجام این عمل توام با علاقه باشد یعنی به این کار عشق بورزید. 
بار سوم دوباره این کار را انجام دهید ولی این بار یم هاله را از هاله های دور شمع جدا کنید تا بیشتر و بیشتر متمرکز شوید. بگذارید این مرحله 3 دقیقه طول بکشد و بعد چشم هایتان را ببندید و دراز بکشید و یک استراحت همرا با لذت را شروع کنید و این کار و تمرین را چندین روز پیایی انجام دهید تا به تمرکز کامل برسید. 

 

نگاه به گل

تمرکز بر گل سرخ
یکی از شیوه های تمرکز، تمرکز بر گل سرخ است. گل سرخی را در دست بگیرید و ابتدا آرام بنشینید و نفس عمیق بکشید و دست های خود را دراز نموده و شاخه گل را در دست نگه دارید و کاملا به گل خیره شوید و سعی کنید در مرحله اول یک دقیقه به گل نگاه کنید و در سپس گل را در مقابل چشم خود دور کنید و ببینید چه اتفاقی می افتد.
با کنار رفتن شاخه گل، شما باز هم گل را خواهید دید. بعد از عدم حضور شاخه گل. باز نگاه کنید و و تمرکز کنید. راحت باشید و دوباره گل را در دست بگیرید. این بار با تمرکز کامل به شاخه گل نگاه کنید و بعد به آرامی شاخه گل را دور کنید اما باید حس کنید که کاملا شاخه گل در ذهن شما مانده باشد و پس از نیم دقیقه دوباره یک نفس عمیق بکشید. این بار به مدت 3 دقیقه گل را در دست نگه دارید و بعد گل را دور کنید به مدت نیم دقیقه باید تصویر گل در ذهن شما باشد.
این تمرین را نیز چندین روز انجام دهید تا کاملا به تمرکز برسید.

کلید واژه ها

تمرکز و دقت

روانشناسی

تمرکزبرشمع

تمرکزبرگل سرخ

تمرکزبرنقطه سیاه

نویسنده:

نوریه فرجی

پست قبلی

راهکارهای عملی تمرکز حواس - راهکار عملی سی و چهارم

پست بعدی

راهکارهای عملی تمرکز حواس - راهکار عملی سی و هشتم

در همین رابطه بخوانید :

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نام :
 
وب سایت :
دیدگاه :
پست الکترونیک :
 
نشانی پست الکترونیک شما نمایش داده نخواهد شد.