مغز در شرایط بی خوابی شدید سلول‌های زنده خود را می‌خورد

مطالعات مختلف علمی طی سال های گذشته نشان داده است که کمبود خواب می تواند اثرات مخربی روی سلامت افراد داشته باشد. 

هر چه سن افراد بالاتر می رود مشکلات مربوط به کم خوابی نیز افزایش پیدا می کند و اکنون ن