کلید واژه هوش

مشخصات افرادی که هوش بالایی دارد

نتایج تحقیقات نشان می دهد کسانی که می توانند رفتار دیگران را پیش بینی کنند، از هوش شخصی بالاتری برخوردار هستند.

تقویت نوآوری تیمی در کلاس درس

یکی از مهم ترین ملاک ها برای موفقیت کسب وکار نوآوری در تیم هایی است که در کسب وکارها فعال هستند. 

اسباب بازی زیاد با کودکتان چه می کند؟

اگر یادتان باشد در زمان های قدیم به دلیل کمبود جا سیسمونی ها بسیار ساده و مختصر بود و حتی در اکثر موارد دختربچه ها با یک عروسک و پسربچه ها با یک ماشین اسباب بازی سر خودشان را گرم می کردند ...