راهکارهای عملی تمرکز حواس - راهکار عملی بیست و نهم

در این روش می خواهیم در یک زمان از دو نیمکره مغز استفاده شود یعنی در یک زمان مشخص بتوانیم بطور همزمان دو تصویر ویا دو اطلاعات را دریافت و در حافظه خود بایگانی کنیم
در این روش می خواهیم در یک زمان از دو نیمکره مغز استفاده شود یعنی در یک زمان مشخص بتوانیم به طور همزمان دو تصویر ویا دو اطلاعات را دریافت و در حافظه خود بایگانی کنیم و از آن مهم تر بتوانیم بعدا آن را بازگو نماییم. برای این کار یک عدد ضبط صوت و یا رادیو تهیه کنید. بعد رادیو یا ضبط را روشن کنید و همزمان تلویزیون توی اتاق را هم روشن کنید و بعد خود یا فرزندتان را بین دو صدا بدون دیدن تصاویر بنشانید و یک دقیقه به صدای هر دو مطلبی که پخش می شود را گوش کنید. سپس هردو را خاموش کرده و ببینید چه اطلاعاتی را از هردو منبع کسب نموده اید.
بعد این کار را در مدت دو دقیقه انجام دهید و بعدا به ترتیب 3 دقیقه تا زمانی که به 10 دقیقه برسد. هرچه اطلاعات بیشتری بتوانید دریافت کنید، خلاقیت و حافظه ی شما قوی  تر می شود. حالا می تواند یک طرف صدا باشد و طرف دیگر به تصاویر نگاه کنید و بعد ببینید چقدر از تصاویر و چه اندازه اطلاعات از صدا در ذهن شما به جای مانده است. 
هر اندازه این تمرین همزمانی دو صدا و یا یک صدا و یک تصویر را بتوانید به دفعات زیاد انجام دهید به قوی تر شدن حافظه خود کمک کرده اید.
سعی کنید در جلسات اول از اطلاعات ساده و شیرین استفاده کنید و کم کم به تدریج به اطلاعات سخت تر بروید.
البته به این تمرین خانم ها بسیار سریع تر جواب می دهد زیرا مغز زن ها همیشه فعال است و زن ها توانایی بیشتری در کارهای مختلف و چند منظوره دارند.
کلید واژه ها

تمرکز و دقت

روانشناسی

خانواده

کودک

نیمکره چپ

نیمکره راست

نویسنده:

نوریه فرجی

پست قبلی

آموزش جنسی به دانش آموزان

پست بعدی

راهکارهای عملی تمرکز حواس - راهکار عملی سی

در همین رابطه بخوانید :

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نام :
 
وب سایت :
دیدگاه :
پست الکترونیک :
 
نشانی پست الکترونیک شما نمایش داده نخواهد شد.