راهکارهای عملی تمرکز حواس - راهکار عملی چهل و ششم

نوشتن و نقاشی با هر دو دست
از فرزند خود بخواهید همزمان با هر دو دست بنویسد و یا نقاشی کند. 

بدون تردید این کار ابتدا فوق العاده مشکل خواهد بود به طوری که ممکن است چنان تمرکز حواس فرزند شما را به هم بزند که حتی یادش برود که دارد چه می کند. البته این کار خالی از خنده و شادی هم نیست چون در مرحله اول که دارد با هر دو دست می نویسد و یا نقاشی می کشد چنان اشکال عجیب و غریبی خواهند شد که حتی ممکن است او را ناامید کند ولی این شما هستید که باید از او بخواهید به کارش آنقدر ادامه دهد تا به آن تمرکز حس و حواسی برسد که بدون اشتباه با هر دو دست هم بنویسد و هم نقاشی کند. حتی می توانید از او بخواهید قلم را با دندان هایش بگیرد و بنویسد و یا نقاشی کند.

 
کلید واژه ها

تمرکز و دقت

روانشناسی

نویسنده:

نوریه فرجی

پست قبلی

راهکارهای عملی تمرکز حواس -راهکار عملی چهل و پنجم

پست بعدی

راهکارهای عملی تمرکز حواس - راهکار عملی چهل و هفتم

در همین رابطه بخوانید :

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نام :
 
وب سایت :
دیدگاه :
پست الکترونیک :
 
نشانی پست الکترونیک شما نمایش داده نخواهد شد.