راهکارهای عملی تمرکز حواس - راهکار عملی هفتم

در این روش می خواهیم تمرکز و دقت و تخلیه انرژی و یک تمرین برای بازی در آینده را به شما بیاموزیم تا شما هم به فرزندان با دانش آموزان خود آموزش دهید. 

در این روش نیاز به یک توپ پلاستیکی داریم و سه دروازه فوتبال که می توانید از چند تکه چوب درست کنید تا مجبور به صرف هزینه زیادی نشوید ، به طوری که دروازه اول یک متر طول و 50 سانتی متر عرض ، دروازه دوم 50 سانتی متر طول و 30 سانتی متر عرض و دروازه سوم 30 سانتی متر طول و 20 سانتی متر عرض داشته باشد. آن ها را در اتاق با توی پارکینگ قرار دهید . دروازه شماره 1 را بگذارید و فاطله از دروازه را حداقل 4 متر انتخاب کنید و از فرزند خود بخواهید خیلی آرام و با دقت پشت توپ قرار گیرد و ده شوت به دروازه بکند. گلهای زده را یادداشت کنید. سپس دروازه دوم را بگذارید. باز این کار را ادامه دهید و ده شوت هم به دروازه دوم بزند و گلهای زده شده را یادداشت کنید و در آخر دوازه سوم بزند و گلهای زده شده را یادداشت کنید. در این تمرین سرعت مورد توجه نیست آن چه مورد توجه است این است که کودک یا دانش آموز چقدر می تواند هم روی شوت زده و هم به داخل دروازه زدن تمرکز کند.

راهکارهای عملی تمرکز حواس - راهکار عملی هفتم
باید بعد از ده روز بتواند حداقل در دروازه اول 9 گل و در دروازه دوم 8 گل و در دروازه سوم 7 گل بزند. اگر موفق شود به تمرکز خوب و دقت مطلوب رسیده است . اگر بنا دارید فرزندتان فوتبالیست شود می توانید یک دروازه کوچکتر انتخاب کنید و این روش را تا آنجا ادامه دهید که بتوانید در هر دروازه 10 گل بزند. در این روش نیز امتیاز بندی لازم است.
مثلا دروازه اول هر شوت تبدیل به گل 2 امتیاز دارد و در مجموع 20 امتیاز. دروازه دوم هر شوت تبدیل به گل 3 امتیاز دارد کع مجموع 30 امتیاز می شود و دروازه سوم هر شوت تبدیل به گل 5 امتیاز دارد و در مجموع 100 امتیاز. اگر کودک شما صد امتیاز بگیرد در ریدف عالی و اگر 90 بگیرد خیلی خوب و اگر 80 بگیرد خوب و 70 در حد مطلوب است و زیر هفتاد نیاز به تمرین بیشتری دارد تا به هدف برسد.

کلید واژه ها

تمرکز و دقت

موفقیت

خلاقیت

دانش آموز

معلم

والدین

نویسنده:

مهدیه فرح آبادی

پست قبلی

اندر احوالات فاصله سنی کم بچه ها

پست بعدی

حکمت های امام علی ( ع ) از حکمت 171 تا 175

در همین رابطه بخوانید :

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نام :
 
وب سایت :
دیدگاه :
پست الکترونیک :
 
نشانی پست الکترونیک شما نمایش داده نخواهد شد.