آموزش گام به گام نقاشی - موش کارتونی

همانطور که می بینید، نقاشی امروز ما یک موش کارتونی است. برای شروع کار با سه دایره شروع می کنیم. 

ببینید که چطور حدود کلی موش کارتونی مشخص می شود! این کار کمک می کند که ادامه ی نقاشی راحت تر شود.سپس همانند تصویر زیر خطوط قرمز و سبز را در جاهای مشخص شده بکشید. این خطوط نیز در کشیدن اعضای بدن موش کارتونی شما کمک فراوانی می کند.