راهکارهای عملی تمرکز حواس - راهکار عملی شانزدهم

در این روش می خواهیم باز قدرت تمرکز ، تشخیص و دقت ظرافت کاری را آموزش دهیم تا با استفاده بیشتر از قدرت ذهن و چشم کاری انجام دهید. 

در انجام این تمرین ها می توانید خودتان در مرحله اول کار را انجام دهید. وسایل مورد نیاز : پنج عدد سوزن تهیه نمایید طوری که اندازه ی بترتیب از بزرگ ، متوسط ، کوچک و کوچکتر و خیلی کوچکتر برسد. حالا یک نخ سوزن هم آماده کنید ابتدا سوزن بزرگ را نخ کنید. نخ به راحتی از سوراخ سوزن عبور می کند. در مرحله دوم سعی کنید همان نخ را وارد سوراخ سوزن متوسط کنید! ببینید راحت عبور کرد یا خیر. در مرحله بعد سوزن سوم و چهارم و پنجم. بی شک برای نخ کردن سوزن چهارم و بخصوص پنجم تمرکز و دقت بیشتری باید بخرج داد. حالا یک آزمایش را انجام داده اید.

راهکار عملی سوزن نخ کردن
در مرحله دوم باید زمان بگیرید ببینید چه زمانی را صرف این کار کرده اید پنج دقیقه یا کمتر. زمان بگیرید و یادداشت کنید. در مراحل بعد باید زمان صرف شده برای انجام این کار کم تر شود. مثلا 1/5 نسبت کم تر از مرحله سوم شود. به سرعت و دقت اضافه تان اضافه کنید حالا باید زمان صرف شده 2/5 نسبت کمتر گردد و در مراحل پنجم و ... باید زمان 4/5 نسبت کمتر گردد. یعنی اگر در تمرین اول زمان یک دقیقه برای پنج سوزن بوده در این مرحله در 12 ثانیه این کار شکل بگیرد و اگر فردی بتواند این کار را با موفقیت انجام دهد خیلی عالی به سرعت و دقت زیاد رسیده است. در این راهکار هم امتیاز بندی خیلی مهم است . مرحله آخر اگر زمان به نسبت مطلوبی پایین آمده باشد و کار به خوبی انجام پذیرد 100 امتیاز دارد که معلوم می شود هم دقت و هم سرعت تمرکز عالی بوده است.

کلید واژه ها

تمرکز و دقت

موفقیت

خلاقیت

دانش آموز

معلم

والدین

خانواده

نویسنده:

مهدیه فرح آبادی

پست قبلی

آسیب های استفاده بیش از حد نوجوانان از تلفن همراه

پست بعدی

نماز قبل از افطار یا بعد از افطار؟

در همین رابطه بخوانید :

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نام :
 
وب سایت :
دیدگاه :
پست الکترونیک :
 
نشانی پست الکترونیک شما نمایش داده نخواهد شد.