فهرست حذفیات کنکور 97

فهرست حذفیات منابع سوالات کنکور 97 را که توسط سازمان سنجش اعلام شده است را می توانید در این قسمت مشاهده کنید.

         الف) دروس عمومی                                               
نام کتاب
حذفیات و ملاحظات
قرآن و تعلیمات دینی2 (دین و زندگی 2)
 
کد کتاب 222

پایه تدریس دوم

سال چاپ 93
1-  فعالیت ها شامل:
نمونه یابی درصفحة 11- خودکاوی در صفحات 89 ، 90 و 118 - مقایسه در صفحة 91- ذکر نمونه ها در صفحات 106، 117 و 129- تطبیق در صفحات 119 و 151- همفکری در صفحة 128 - تفکر در آیات در صفحة 130- بررسی در صفحات 131، 167 و 180
2- پیشنهاد­ها در صفحات 14، 28 تا 31، 41، 59، 67، 75، 83، 109، 123، 133، 143، 159، 187 و 189
3- یادآوری­ها در صفحات 2 تا 3، 101 و 111
4- شعر صفحة 15
5- پاورقی­های کتاب
6- ترجمه­هایی که در مقابل آیات در کتاب نوشته شده است.
7- گام­ها در صفحات 27، 47، 97، 108، 123، 142، 158، 173 و 188
8- بیشتر بدانیم در صفحات 23، 25 تا 27، 57 تا 58، 93 تا 96، 99، 120 تا 122، 141 تا 142، 153 تا 157، 171تا 172، 185 تا 186
 9- مطالب نوشته شده در کادر آبی: صفحات 8 تا 11و 19 تا 21 و 39 تا 40
 

 

فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1397
 الف) دروس عمومی
نام کتاب
حذفیات و ملاحظات
قرآن و تعلیمات دینی 3
(دین و زندگی 3 )
کد کتاب 251

پایه تدریس سوم

سال چاپ 95
1- فعالیت ها شامل:
بررسی در صفحات 15، 30، 102، 176 , 190، 202،
جست وجو در صفحة 39
راه حل در صفحة 192
شناسایی عوامل در صفحة 203
تطبیق در صفحات 42، 44، 88، 139
خودارزیابی در صفحات 113، 161، 178
مقایسه در صفحة 120
اندیشه در صفحة 138
طبقه بندی در صفحة 189
2- برای مطالعه ها : در صفحات 15 تا 16، 28 تا 29، 33، 34 تا 35، 41، 44 تا 46، 56 تا 57، 65 تا 66، 78، 90 تا 91، 92، 99، 101 تا 102، 120 تا 121، 126 تا 129، 140، 150، 162 تا 163، 174، 181 تا 182، 192 تا 195، 205، 207 تا 212
3- پیشنهادها : در صفحات 35، 47، 57، 72، 93، 106، 115، 131، 141، 165، 183، 195
4- گام ها : در صفحات 18، 71، 107، 130، 151، 166، 206
 5- یادآوری ها : در صفحات 6 تا 7، 154، 168 تا 169
6- ترجمه هایی که در مقابل آیات در کتاب نوشته شده است.
7- پاورقی ها
 
 

 

فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1397
            الف) دروس عمومی

نام کتاب
حذفیات و ملاحظات
معارف اسلامی
( دین و زندگی )
 
کد کتاب 1/285

پایه تدریس پیش دانشگاهی

سال چاپ 96
1- فعالیت ها شامل :
- بررسی در صفحات 28، 51 ، 59، 61، 72، 96 - برنامه ریزی در صفحه 62 -  پیشنهاد در صفحة 20، 29، 40، 77 ,88- ذکر نمونه ها در صفحه 47- خودارزیابی در صفحات 34،36،69، 73-  هم اندیشی در صفحات 93 و  98،  مقایسه در صفحه 33، پیام  آیات در صفحه24، یادآوری در صفحه3
2- برای مطالعه: در صفحات 10 تا 12، 19 تا 20، 53 تا 54، 63، 75 تا 76، 95، 97 تا98، 99 تا 102، 110 تا 138
3- ترجمه هایی که در مقابل آیات نوشته شده است.
4- پاورقی ها
5- کتاب نامه
 

 

فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1397
 الف) دروس عمومی
نام کتاب
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
حذفیات و ملاحظات
عربی 2 کلیه رشته­ها (به استثنای رشته ادبیات و علوم انسانی)
 
1/224
دوم
94
- بخش های الصورالجمالیه فی القرآن الکریم فی رحاب نهج البلاغه و فی ظلال الدعاء
- تمامی متون تحت عنوان «کَـیـفَ» در هر ده درس کتاب
- مبحث اسماء خمسه
- مبحث «اشعةُالقمـرِالفِضّـیَّـةُ» (جایگاه صفت در ترکیب اضافی)
- مبحث تطابق عدد و معدود
عربی3 کلیه رشته ها (به استثنای رشته ادبیات و علوم انسانی)
 
1/254
سوم
95
-          - نوع تقسیم حال:«حال فعلیه و اسمیه»
-          - مبحث«واو حالیه» / مبحث (ماضی+ ماضی= ماضی بعید یا ماضی ساده) و (ماضی + مضارع = ماضی استمراری)
-          - نقش «حال» بودنِ کلمه «وَحدَهُ»
-          - فعل مضاعف
-          - اسماء خمسه
-          - پاورقی درباره نکره مقصوده بودن (ایّ) و (ایّة)
-          - بحث توابع (عطف بیان و صفت)
-          - متن دوم درس دوم تحت عنوان المشهدُالثانی و بَعدَ مُرورِ زَمَن
-          - معتلات مزید؛
-          - فعل استثنایی «رای،یری، رؤیةً، رَبه همراه مشتقات آن» ؛
-          - معتلات مجهول مانند: قیلَ، یُـقالُ ؛
-          - اعراب تقدیری اسم مختوم به ضمیر متکلم ی مانند نِعمَتی ؛
-          - تشخیص نوع اعلال و تشخیص ماقبل اعلال؛
-          - تشخیص حروف اصلی در معتلات؛
-          - ذکر نوع مفعول مطلق در «ایضاً، حقّاً، جیدّاً، شُکراً، سَمعاً و طاعةً، سُبحانَ اللهِ، مَعاذَ اللهِ...»؛
-          - - نکته های صفحه 61 (دو نوع حال تا پایان صفحه و دو سطر اول صفحه 62)؛
-          - متن داستانی خانواده آقای مجدّی؛
-          - واژه های جدید کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند؛
-          - بخش ملحقات در انتهای کتاب

 

فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1397
ب) دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
نام کتاب
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
حذفیات و ملاحظات
شیمی 2 و آزمایشگاه
1/227
دوم
94
- مطالب بیشتر بدانید، آزمایش کنید.
- نامگذاری فراتر از کتاب درسی به ویژه برای ترکیب های آلی جزو هدف های برنامه درسی شیمی نیست.
شیمی 3 و آزمایشگاه
1/257
سوم
95
شیمی
1/289
پیش دانشگاهی
96
آمار و مدلسازی( علوم ریاضی)
3/234
دوم
94
فصل هشتم
فیزیک (1) و آزمایشگاه
2/206
اول
93
- قسمت های مطالعات آزاد، پیوست ها، آونگ های مخروطی، حرکت های دورانی در سطح قایم
- زندگی نامه ها، سرگذشت دانشمندان
فیزیک (2) و آزمایشگاه
2/226
دوم
94
فیزیک (3) و آزمایشگاه ( علوم ریاضی)
4/256
سوم
95
فیزیک ( علوم ریاضی)
2/293
پیش دانشگاهی
96
 

 

فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1397
ج) دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم تجربی
نام کتاب
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
حذفیات و ملاحظات
زیست­ شناسی و آزمایشگاه 1 (دوم)  
1/231
دوم
94
بخش های بیشتر بدانید،جدول­ها، پانویس صفحات و پیوست های کتاب
زیست شناسی و آزمایشگاه 2 (سوم)
1/261
سوم
95
زیست شناسی
2/290
پیش دانشگاهی
96
آمار و مدلسازی ( علوم تجربی)
5/258
سوم
95
فصل هشتم
فیزیک (1) و آزمایشگاه
2/206
اول
93
قسمت های مطالعات آزاد، پیوست ها، آونگ های مخروطی، حرکت های دورانی در سطح قایم
زندگی نامه ها، سرگذشت دانشمندان
فیزیک (2) و آزمایشگاه
2/226
دوم
94
فیزیک (3) و آزمایشگاه (علوم تجربی)
3/256
سوم
95
فیزیک  (علوم تجربی)
1/288
پیش دانشگاهی
96
شیمی 2 و آزمایشگاه
1/227
دوم
94
- مطالب بیشتر بدانید، آزمایش کنید.
- نامگذاری فراتر از کتاب درسی به ویژه برای ترکیب های آلی جزو هدف های برنامه درسی شیمی نیست.
شیمی 3 و آزمایشگاه
1/257
سوم
95
شیمی
1/289
پیش دانشگاهی
96
 

 

فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1397
 د) دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی  
 
نام کتاب
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
حذفیات و ملاحظات
عربی 2 رشته ادبیات و علوم انسانی
 
2/224
دوم
94
- در بخش های الاضواء القرآنیة و فی رِحابِ نهج البلاغة فقط از آن دسته از کلمات و عبارات استفاده می­شود که در متن دروس به کار رفته باشد و در انتهای کتاب در بخش واژه نامه نیز درج شده باشد.
- واژه های جدید در بخش کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند؛
عربی 3 رشته ادبیات و علوم انسانی
2/254
سوم
95
-  بخش های الصُوَرُ الجَمالیّة فی القرآن الکریم و فی رِحابِ نهج البلاغة و فی ظِلالِ الدُعاء
- تشخیص نوع اعلال؛
- تشخیص ماقبل اعلال؛
- تشخیص حروف اصلی در معتلات؛
- ذکر نوع مفعول مطلق در «ایضاً، حقّاً، جیدّاً، شُکراً، سَمعاً و طاعةً، سُبحانَ اللهِ، مَعاذَ اللهِ...»؛ به عنوان نمونه: درس 7 ص 79 بخش کارگاه شماره 3 «کلمه کثیراً گاهی در جمله نقش مفعول مطلق را ایفا می کند.»
- واژه های جدید کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند؛
- بخش ملحقات در انتهای کتاب.
عربی  رشته ادبیات و علوم انسانی
1/316
پیش دانشگاهی
96
- ملحقات جمع سالم
- کلیه پاورقی­ها
- درس 8 ص 67 بخش قواعد دو سطر «و قد یکون العامل اسماً...» تا «بغیر الحق»

 

کلید واژه ها

تحصیلی

دانش آموز

کنکور

مدرسه

کتاب

سازمان سنجش

منبع

کنکور

نویسنده:

مهدیه فرح آبادی

پست قبلی

مضرات سریع غذا خوردن

پست بعدی

پرورش خلاقیت کودکان 2 تا 5 ساله

در همین رابطه بخوانید :

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نام :
 
وب سایت :
دیدگاه :
پست الکترونیک :
 
نشانی پست الکترونیک شما نمایش داده نخواهد شد.