کلید واژه مذهبی

جایگاه احکام در اسلام

اسلام ، آخرین و کامل ترین مکتبی است که تمامی برنامه های آن ، مطابق فطرت و مصلحت انسانهاست، و با پیاده کردن آن ، سعادت انسان ها تامین خواهد شد.

احکام شرعی چیست ؟

احكام شرعى مجموعه قوانين و مقرراتى اسلام است كه شارع و قانون‌گذار مقدس اسلام، براى اصلاح امور معاش و معاد مردم و جامعه تشريع كرده است.