راهکارهای عملی تمرکز حواس - راهکار عملی دوازدهم

در این روش فرزند شما باید دقت را همراه با تمرکز آموزش ببیند. ابزار مورد نیاز یک خط کش ، یک مداد و یک صفحه کاغذ است که در اختیار او قرار دهید. 

ابتدا یک خط بسیار صاف در قسمت پایین صفحه به طول 11 سانتی متر رسم کنید و آن را به ده قسمت تقسیم کنید و این خط 5 سانتی متر از پائین صفحه بالاتر باشد و بعد در سمت چپ نیز به یک خط به ارتفاع 11 سانتی متر رسم کنید. از فرزند خود و یا دانش آموز بخواهید یک خط به فاصله یک سانتی متر از خط عمودی ، به طول 10 سانتی متر رسم کند. حالا از او بخواهید بدون استفاده از خط کش ، کنار خط 10 سانتی متری یک خط به ارتفاع 9 سانتی متر رسم کند و مجددا خطی به ارتفاع 8 سانتی متر رسم کند و این کار را باید ادامه دهد تا به 1 سانتی متر برسد.

راهکارهای عملی تمرکز حواس - راهکار عملی دوازدهم
در این روش ابتدا ثبت زمان مهم نیست . بعد از اینکه خط را کشید خط کش را بردارید و خط 11 سانتی متر به خط یک سانتی متری را وصل کنید و مشاهده کنید طول خط ها چقدر کم و زیاد شده است!
حالا به هر کدام از خط ها با خطی که شما کشیده اید درست و صحیح کشیده است 2 امتیاز بدهید و ببینید فرزند شما چند امتیاز می گیرد. هر چه امتیاز بیشتر باشد تمرکز و دقت بیشتر است. این تمرین را به مدت 10 روز ادامه دهید تا وقتی که خط های عمودی از نظر اندازه کاملا صحیح و بدون کجی باشند و بعد از اینکه تمرین به خوبی انجام پذیرفت ، راهکار بعدی را انجام دهید.

کلید واژه ها

تمرکز و دقت

موفقیت

خلاقیت

دانش آموز

معلم

والدین

خانواده

نویسنده:

مهدیه فرح آبادی

پست قبلی

انجمن اهدای عضو ایرانیان

پست بعدی

چطور فرزندتان را به نشستن پای سفره سحری ترغیب کنید؟

در همین رابطه بخوانید :

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نام :
 
وب سایت :
دیدگاه :
پست الکترونیک :
 
نشانی پست الکترونیک شما نمایش داده نخواهد شد.