کلید واژه تمرکز و دقت

خیال گردی های کودکانه

خیال پردازی در هر سنی، ممکن است وجود داشته باشد اما معمولا از خردسالی و سنین قبل از دبستان آغاز می شود و عمدتا داشتن این رفتار تا سن 8-10 سالگی طبیعی به ...

راهکارهای عملی تمرکز حواس

بارها با این سوال مواجه شده ایم که خانواده ها می گویند فرزندم تمرکز حواس ندارد. دقت ندارد ، توجه ندارد. نمی تواند روی مطلبی تمرکز پیدا کند – حواس پ...